Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Μέσα σταθερής τροχιάς στην Κρήτη: Δίκτυα βιομηχανικών σιδηροδρόμων κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα


Είχε η Κρήτη σιδηροδρομικά δίκτυα;

Η απάντηση είναι ναι. Μικροδίκτυα που αναπτύχθηκαν κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών, εξορυκτικών, λιμενικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί, αποτέλεσαν αναμφίβολα μία από τις πλέον ιδιάζουσες μορφές τεχνικών έργων στο κρητικό τοπίο, άμεσα συνυφασμένα με την τοπική μικροϊστορία και γεωμορφολογία. Σήμερα παραμένουν άγνωστα αυτά τα μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας, αναμένοντας τη διάσωση και ανάδειξή τους.

Στο 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο στις 21-25 Σεπτεμβρίου 2016, έγινε μία πρώτη καταγραφή και ταξινόμησή τους, η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή έκδοση των Πρακτικών του συνεδρίου αυτού:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου